Přidáváme se k oficiální akci Bears of Poland "BearSawa 2023| Wybory Mr Chaser Poland 2023"
Více info osobně na našich setkáních.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
We are joining the official event of Bears of Poland "BearSawa 2023| Wybory Mr Chaser Poland 2023"
More info personally at our events.